Akcje społeczne articles

Seniorzy w aptece – nie tylko po leki

Warszawa, sierpień 2018
Informacja prasowa
Program „Apteczne (R)ewolucje”

Seniorzy w aptece – nie tylko po leki

Osoby starsze odwiedzają aptekę regularnie i kupują statystycznie dużo leków. Chociaż atmosfera rzadko może odwieść ich od zamierzonego kupna, kontakt
z farmaceutą oraz jakość …

Top